Myślenie to najcięższa istniejąca praca i pewnie tak niewiele osób się za nią zabiera.
Henry Ford

Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi darmowymi artykułami dotyczącymi zarządzania jakością.

Doskonalenie procesów produkcyjnych Doskonalenie procesów produkcyjnych

Artykuł opisuje w jaki spośób prowadzić analizę procesu produkcyjnego stosująć Statystyczne Sterowanie Procesem SPC. Jak zastosować karty kontrolne SPC aby monitorować poziomy braków i jasno stwierdzić czy należy prowadzić działania korygujące czy nie. Opisana w artykule metoda jest prosta i jasna, wsparta szeregiem wykresów i przykładów. Artykuł ma 12 stron (PDF).

Zapraszam do lektury..

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych

W każdym procesie produkcyjnym mamy jakieś braki (defekty). Czasem kierownictwo określa cele (do jakiego poziomu braków chcemy "zejść"), aby ograniczać koszty strat. Niestety takie myślenie jest błędne - w tym artykule opisuje dlaczego oraz co zrobić aby zmienić sposób określania tych celów i uniknąć wielu problemów oraz pułapek jakie mogą powstać przy "zarządzaniu przez cele"... Opisana w artykule metoda jest zbieżna z podstawowymi zasadami Deminga. Artykuł ma 6 stron (PDF).

Zapraszam do lektury..

Metoda 5-WHY 5-Why

Każde działanie korygujące może być skuteczne tylko wtedy gdy ustali się przyczynę problemu (niezgodności), którą później się usuwa. Jeżeli przyczyna niezgodności nie zostanie właściwie zidentyfikowana - to działanie korygujące nie będzie efektywne, a problem wystąpi ponownie. Artykuł opisuje jedną z metod identyfikacji przyczyny problemu opratą na prostej i skutecznej metodzie 5-WHY. Dokument ma 6 stron (PDF).

Zapraszam do lektury..

Poka-Yoke Poka-Yoke

Artykuł opisuje podstawy Poka-yoke - najbardziej efektywnej metody eliminacji błędów w procesie produkcji (i nie tylko). Poka-yoke jest stosowane w Japonii od lat 60-tych XX wieku. Dodatkowo przedstawiono 4 przykładowe rozwiązania Poka-yoke. Artykuł ma 9 stron (PDF).

Zapraszam do lektury..